Przejdź do treści

 

Statystyki są bezwzględne: radykalnie spada dziecięce zainteresowanie czytaniem i pisaniem, dzieci nie mają motywacji do czytania, nie radzą sobie z czytaniem ze zrozumieniem, nie rozumieją istoty czytania dla przyjemności.

W trakcie proponowanego przez nas szkolenia „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalająca myślenie nauka czytania i pisania” rozważamy następujące kwestie dotyczące:

 • Uczenia się przez mówienie, działanie i o charakterze percepcyjnym wokół SŁOWA, OBRAZU i RUCHU w zorganizowanej problemowej sytuacji dydaktycznej (praca z tekstem literackim, wizualizacjami, narzędziami kulturowymi).
 • Usprawniania dziecięcych procesów poznawczych za pośrednictwem: modelowych przykładów, elaboracji, wizualizacji, generowania, analogii, kontrastowych przypadków, budowania zainteresowania, zabawy wyobrażeniowej, zwiększania własnej skuteczności (poczucia sprawczości), ekscytacji.
 • Zdarzeń krytycznych wokół zmaterializowanych za pośrednictwem gestów 22 obrazów dźwiękowych oraz obrazów graficznych (dwuwymiarowych i trójwymiarowych).
 • Analizy i syntezy głoskowo-literowej (wybrane zagadnienia z fonetyki języka polskiego).
 • Przygotowania do czytania techniką z litery na literę.
 • Założeń dydaktyki interpretatywno-konstruktywistycznej (koncepcja dziecka).

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem bezterminowej licencji uprawniającej do prowadzenia zajęć według koncepcji dr hab. Moniki Wiśniewskej-Kin (prof. UŁ).

 

Jakie problemy rozwiązuje skuteczne zdziwienie?

 1. Zwiększa zainteresowanie czytaniem, pisaniem oraz komunikowaniem się;
 2. Zmniejsza zagrożenie analfabetyzmem funkcjonalnym i realnym;
 3. Minimalizuje skutki „cyfrowej demencji” wśród dzieci;
 4. Usprawnia dziecięce procesy poznawcze w wyniku: uczenia się przez doświadczanie i zadawanie pytań, modelowe przykłady, elaboracje, wizualizacje, generowanie, analogie, kontrastowane przypadki, budowanie zainteresowania, zabawę wyobrażeniową, zwiększanie własnej skuteczności, ekscytację;
 5. Uwalnia od stereotypów w myśleniu o nauce czytania i pisania;
 6. Popularyzuje osiągnięcia naukowe w zakresie działalności wdrożeniowej (know-how pod postacią szkoleń, oferta materiałów wdrożeniowych, opatentowanych autorskich narzędzi kulturowych);
 7. Popularyzuje innowacyjne rozwiązania w nauce zarówno w obszarze edukacyjnym  jak i artystycznym.
299867895_427274226053214_4284410255507864897_n
288103691_413606370692453_4138740637451055717_n
333284748_578620880852733_4155892498962148710_n

©2023 Active.pl Wszelkie prawa zastrzeżone