Przejdź do treści

Skuteczne zdziwienie. Wyzwalająca myślenie nauka czytania.

Przewodnik wdrożeniowy. Książka stanowi element pakietu materiałów przygotowanych w ramach projektu „Skuteczne zdziwienie – wyzwalająca myślenie nauka czytania i pisania”. Jest to unikatowa propozycja nauki czytania, łącząca elementy aktywizacji poznawczej, emocjonalnej i motorycznej. Projekt został oparty na rozległym doświadczeniu praktycznym i badawczym w pracy z dziećmi oraz na testach poprzedzających wdrożenie. Autorka do swego modelu nauki czytania wykorzystuje wnioski płynące z najnowszych osiągnięć psychologii, kognitywistyki i pedagogiki. Model ten przełamuje dotychczasowe sposoby realizacji nauki czytania w ramach tradycyjnych działań szkolnych. Autorka nie tylko dokonuje połączenia stosowanych dotąd podejść do początkowej nauki czytania – skoncentrowanych bądź na głosce, bądź na sylabie – lecz także wykracza poza skupione wyłącznie na stronie językowej myślenie o tej kompetencji. Projekt zakłada rozwijanie dziecięcego myślenia i umiejętności czytania poprzez pracę z tekstem i obrazem. W konsekwencji odbiorca otrzymuje rozbudowany pakiet starannie przemyślanych i dobranych materiałów do wykorzystania w praktyce przedszkolnej i szkolnej.

©2023 Active.pl Wszelkie prawa zastrzeżone