Innowacyjny projekt do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie został opracowany przez Zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab. Monikę Wiśniewską-Kin, prof. UŁ oraz mgr Weronikę Kisiel).
Konstruowana z klocków litera jako bryła za sprawą dziecięcych działań wyłania się, nabiera kształtu, rośnie i dojrzewa. Dzieciom towarzyszy element niespodzianki i zaskoczenia, mają możliwość uczenia się na błędach. Korpus wyrazów, które dzieci konstruują i odczytują, poszerza się z zajęć na zajęcia: razem to około 1,3 tysiąca wyrazów.
Pakiet wdrożeniowy zrecenzowała wybitna znawczyni wczesnej edukacji prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska. Zdaniem Pani Profesor: „nowatorstwo pakietu jest bezsprzeczne. Jego założenia i wynikający z nich materiał lingwistyczny, wizualny i konstrukcyjny znakomicie wpisują się w najbardziej nowatorskie rozwiązania dla dzieci i są bardzo dobrą odpowiedzią na wyniki badań prowadzonych w Polsce i na świecie. Całość jest spójna, konsekwentna, znakomicie przemyślana i dostosowana do możliwości edukacji instytucjonalnej” (obszerne fragmenty recenzji zamieszczone są w załączniku).
Projekt Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie został dwukrotnie wyróżniony na INTARG – Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji. Zdobył złoty medal International Invention and Innovation Show oraz nagrodę World Invention Intellectual Property Associations WIIPA a także nominację i wyróżnienie w konkursie Książka roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY. Rozwiązanie jest oryginalną i unikatową w skali kraju propozycją holistycznego podejścia do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym. Nauka czytania traci swój formalny charakter. Czytanie dziecięce zaczyna być rodzajem ekspresji i artystycznego wyrazu. Fundamentalne znaczenie nadaje kategorii skutecznego zdziwienia (J. Bruner 1965) w procesie uczenia się przez mówienie, działanie i uczenia się o charakterze percepcyjnym.

Efekty społeczne

Wzrost zainteresowania czytaniem, pisaniem oraz komunikowaniem się w klasie szkolnej i poza szkołą.
Zmniejszenie zagrożenia analfabetyzmem funkcjonalnym i analfabetyzmem realnym.
Stworzenie alternatywy dla komunikacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania się, a tym samym zminimalizowanie skutków uzależnienia od tabletów i smartfonów.

Współpraca

Dodatkowe materiały wizualne