Przejdź do treści

Nauka czytania wyzwalająca myślenie

Effective astonishment. Learning to read triggers thinking

Zapraszamy do zabawy dźwiękami i literami za pośrednictwem strategii: skuteczne zdziwienie – wyzwalamy myślenie.

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przez mówienie, konstruowanie i ruch. Aktywizują zmysły i emocje, konstruują wiedzę o świecie dźwięków i liter jakby mimochodem, przy okazji „skutecznego zdziwienia” (J. Bruner). To od zdziwienia rozpoczyna się proces poznawania, wyzwala się entuzjazm poznawczy dzieci, uwalnia się radość z uczenia się.

Niezwykle intuicyjny, ciekawy i twórczy materiał językowy, wizualny i konstrukcyjny jest początkiem poznawania, wielozmysłowego doświadczania i przeżywania najpierw w świecie głoski i litery, z czasem mowy i pisma, docelowo samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Nowatorskie rozwiązanie „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” zapewnia dzieciom pełne wejście w kulturę. Nauka czytania traci swój formalny charakter. Dziecko ma szansę, aby ZROZUMIEĆ PO CO SIĘ CZYTA, a&nbspprzede wszystkim, aby POLUBIĆ CZYTANIE.

Logotyp

Na fali skutecznego zdziwienia, czyli jak zachować i rozwijać to, co naturalne

Przesłanie Skutecznego zdziwienia uwyraźnia logotyp. Ptak w&nbsplocie, szybujący ku górze z zawrotną prędkością. Rozpostarte skrzydła, wysoko uniesiona głowa i dziób wydający entuzjastyczny okrzyk, to znak, że podróżnik posmakował wolności. „Skutecznie zdziwiony” żegluje po wszechświecie możliwości (nieoczekiwanie skrzydła stają się łodzią – łódź skrzydłami). Każde rzeczywiste tu i teraz nieodwołalnie rzutuje na przyszłość lotu dziecka. Organizacja lotu jest sprawą dorosłych, siła napędowa tkwi w dziecku. „Paliwem” jest ciekawość, niekonwencjonalne zachowania, odwaga przekraczania granic oczywistości, energia „parcia do przodu”, poszukiwania, przeżywania, konstruowania, doświadczania zmysłowego. Z myślenia odwrotnie, patrzenia na siebie i świat do góry nogami i bycia „pomiędzy”, rodzą się pomysły lotów na własny rachunek i na własną rękę na fali skutecznego zdziwienia.

Zespół projektowy

Wraz z zespołem stworzyłam zupełnie nowy model nauki czytania i pisania. Dzieci uczą się przez mówienie, działanie i ruch. Ważne w tym procesie są zmysły i emocje.

Dzięki zaprojektowanym pomocom, dzieci konstruują wiedzę o świecie dźwięków i liter jakby mimochodem, od niechcenia, przy okazji „skutecznego zdziwienia”.

Źródłem moich inspiracji były i są – dzieci. Pomyślałam – a gdyby tak spróbować uczyć je zupełnie inaczej? Przecież one wiedzą i rozumieją znacznie więcej niż nam dorosłym się wydaje! Dzieci mają w sobie naturalną ciekawość, satysfakcję z samodzielnego odkrywania świata, niekonwencjonalnie się zachowują.

Najważniejsze, że w dziecku nie ginie konstruktor, artysta. Rozbudzamy jego myślenie abstrakcyjne, wyzwalamy entuzjazm poznawczy, uwalniamy radość z uczenia się.

„Nowatorstwo projektu jest bezsprzeczne. Jego założenia i wynikający z nich materiał lingwistyczny, wizualny i konstrukcyjny znakomicie wpisują się w najbardziej nowatorskie rozwiązania dla dzieci i są bardzo dobrą odpowiedzią na wyniki badań prowadzone w Polsce i na świecie. Całość jest spójna, konsekwentna, znakomicie przemyślana i dostosowana do możliwości edukacji instytucjonalnej. (…) Ma szansę rewolucyjnie zmienić podejście do nauki czytania we wczesnej edukacji”

— z recenzji prof. D. Klus-Stańskiej

©2023 Active.pl Wszelkie prawa zastrzeżone