Aktualności

Projekt „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” zdobył nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

Projekt Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie zdobył honorowy tytuł Ambasadora innowacyjnych praktyk pedagogicznych przyznaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Projekt Zdobył Statuetkę „Skrzydła Wyobraźni” przyznaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji.

Projekt „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” prezentowany był na Miejskim Dniu Dziecka 2022 przy ulicy Piotrowskiej w Łodzi.

Projekt „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” prezentowany był na na Targach PACTT Science Business Innovation EXPO 2022 (18.05–19.05.2022 r.)

Wyróżnienie Łódzkie Eureka 2020 w kategorii Nauka Przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne dla przedstawicieli łódzkiego świata nauki. Nagrody przyznano w ramach XX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

Wyróżnienie Młodzi w Łodzi

Projekt „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” został wyróżniony w konkursie „Mam Pomysł na Startup” w edycji Młodzi w Łodzi 2021 r.

Projekt „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” prezentowany był podczas 15. edycji Łódź Design Festiwal pod hasłem LEPIEJ 2.0.