• Powrót do aktualności

Tytuł „Ambasadora innowacyjnych praktyk pedagogicznych”

Projekt „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” zdobył honorowy tytuł Ambasadora innowacyjnych praktyk pedagogicznych przyznaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.