• Powrót do aktualności

Statuetka „Skrzydła Wyobraźni” za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji

Projekt Zdobył Statuetkę „Skrzydła Wyobraźni” przyznaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji.