Memory literowo-głoskowe - gra polega na poszukiwaniu par, czyli liter oraz odpowiadających im ilustracji z gestami wywołującymi konkretne fonemy. Pozwala na doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej. Gra zawiera kartoniki wzbogacone wyjątkowym rewersem zaprojektowanym przez Martę Ignerską.